Posted on

Hållbar IT

Ett begrepp som fler har börjat använda sig av är hållbar IT. Att på olika sätt leva upp till de behov som den nuvarande generationen…