Du kan använda det här e-postmeddelandet för att ställa frågor om Skolverket.se

Populariteten skenar

Tekniken har alltid varit ett naturligt inslag i människans liv. Vi skapar den för att sedan låta den bli använd på ett frekvent sätt. Ingen väg är de

Läs mer»

Något för alla?

Det finns många aspekter som inkräktar på teknikens revir. Bara för att det är människans egenskaper som till mångt och mycket styr över områdets komp

Läs mer»

Den ovissa framtiden

Människan är den enda levande varelse som kan föreställa sig framtiden. Det här innebär inte vad som ska hända i nästa ögonblick utan en mer utpräglad

Läs mer»

Ett ökande behov

Vi människor har haft en avgörande betydelse för teknikens uppkomst, bevarande samt överlevnad. Efter de tidigare nämnda institutionerna framträder te

Läs mer»

Den sökande länken

Som bekant är teknik både hamstern och hjulet. Det baseras på tankar, känslor och händelser för att få det här att snurra. Det kan på grund av avsakna

Läs mer»

Galleri