Den tekniska utvecklingen som har skett den senaste tiden är något som har bidragit till många positiva effekter på samhället. Det går exempelvis numer med innovativa tekniska lösningar att sänka din elförbrukning och ladda elbilen smart med grön el. Om du är intresserad av att sänka din elförbrukning ska du gå in på Tibber.com/se/ och läsa mer. Du kan på Tibber.com/se/ jämföra ditt nuvarande elbolag och se vilken skillnad det är. Du kan även på Tibber.com/se/ läsa om appen som kan rädda världen eftersom all el som de levererar är 100 procent förnybar. Den gör det möjligt att använda elnätet när det är mindre belastat och elen billigare.

Använd elen när den är billig

Att använda mindre el är bra för både din ekonomi och miljön. Om du dessutom använder el från förnybara källor blir det ännu bättre. Det gör stor skillnad för klimatet på lång sikt. Generellt behöver människor använda mindre el och samtidigt anpassa användningen. När den smarta tekniken används är det möjligt att anpassa elanvändningen till de tidpunkter på dygnet när elen är som billigast.

Att ändra beteende måste vara enkelt

För att få människor att ändra beteende när det gäller energikonsumtion måste det vara enkelt och smidigt att göra förändringar. Annars kommer det med stor sannolikhet att finnas ett stort motstånd. Det tekniken har gjort är att det idag finns innovativa lösningar som gör det enkelt för människor att anpassa exempelvis elförbrukningen och dessutom spara både pengar och energi. Genom teknik går det även att motivera människor att se över energikonsumtionen och göra dem medvetna om hur och när det förbrukar mest el.

Smart teknik i hemmet

Eftersom det sker en ständig teknisk utveckling kommer det garanterat finnas ännu mer smart teknik i framtiden som gör det enklare för privatpersoner att vara mer miljövänliga. När olika apparater kan kommunicera i hemmet kan saker och ting bli ännu bättre. Att tvättmaskinen och diskmaskinen kan kommunicera om när de ska starta för att inte vara igång samtidigt är sådant som med stor sannolikhet kommer att komma. Det finns redan idag många smarta apparater i hemmet. Börja dock med en jämförelse via Tibber.com/se/ för att försäkra dig om att du valt rätt elleverantör!