Den tekniska utvecklingen det senaste decenniet har gått väldigt fort och mycket har hänt. Det finns numer flertalet verktyg för att göra olika processer effektivare. Det gäller både för privatpersoner och företag. En väldigt bra grej som har kommit i och med den tekniska utvecklingen är möjligheten att automatisera kommunikation. Med marketing automation är det möjligt att automatisera processer för sms, event, e-post och webb. Marketing automation är ett samlingsbegrepp för olika processer inom den digitala marknadsföringen som med hjälp av tekniken och olika standardiserade processer kan ske utan att något manuellt arbete utförs.

Kommunikationsflödena går att anpassa efter mottagaren

Det har skett enormt mycket inom området som har med digital kommunikation att göra och marketing automation är ett exempel. Det som framförallt har skett är att tekniker för maskininlärning har gjort de möjligt att bygga alltfler dynamiska och personifierade flöden, vilket har lett till att användaren behandlas mer som en individ. Det går att skapa helt automatiska marknadsföringsflöden som är anpassade efter specifika människor. Kommunikationsflödena går att anpassa och bygga efter mottagarens beteende, aktiviteter och preferenser. Det går helt enkelt att kommunicera automatiskt med en mottagare baserat helt på dennes beteende.

Bättre resultat och mindre arbete

De stora fördelarna med att använda marketing automation är att ett företag då kan lägga mycket mindre tid på att utföra manuellt arbete, vilket i sin tur frigör resurser till andra arbetsuppgifter. Det går även att få bättre och effektivare resultat av marknadsföringen genom att kvalitén i kommunikationen är säkerställd på ett helt annat sätt. Saker som går att automatisera och förbättra är framförallt sms-utskick, undersökningar och enkäter, hantera bjudningar och event men även skapa och skicka e-postkampanjer.

Ta marknadsföringen till nya nivåer

I och med den tekniska utvecklingen som skett har konkurrensen hårdnat. Det innebär att företag måste vara mer på tårna och faktiskt försöka utnyttja den teknik som har kommit för att kunna överleva. Konsumenter ställer även högre krav när det kommer till digital närvaro och kommunikation. Med rätt teknik och verktyg kan ett företag verkligen ta marknadsföringen till en helt ny nivå och därigenom öka lönsamheten. Att digitalisera ett företag har många fördelar.