Tekniken har alltid varit ett naturligt inslag i människans liv. Vi skapar den för att sedan låta den bli använd på ett frekvent sätt. Ingen väg är den andra lik och dessa uppenbarar sig även i ett flertal former.

Den har blivit ett sätt att förhålla sig till sin omgivning och består allt som oftast av det som relateras till gemene mans samtid. När vi hör begreppet tänker vi inte i första hand på det som var aktuellt för 400 år sedan utan utgår ifrån nutida aspekter byggda på såväl intresse som relevans.

Det här tar inte bort det faktum att tekniken förhåller sig kontinuerlig samt ständigt utvecklas. Det som exempelvis är relevant idag baseras trots allt på sådant som kanske skapades under svunna tider.

Faktorer såsom kvalité och innehåll är också ack så viktiga inslag när det gäller teknikens uppbyggnad. Ämnet i sig kan på samma gång både vara någonting bra och dåligt men när vi pratar om en specifik teknik är det allt som oftast något som utförs på ett stabilt sätt. I en värld där människor och teknik i ett slags beroendeförhållande där utvecklingen hela tiden går framåt behöver det som är facit idag inte vara morgondagens realitet. Allting förändras i en rasande takt och även om det är vi människor som ligger bakom det mesta av den teknik som genomsyrar vår ovissa värld hänger samtidigt våra hjärnor inte med på den här resan. Tekniken har i stort sett alltid haft en förmåga att ligga steget före allt annat. Det är antagligen också just det här som medför det faktum att vi ständigt anpassar oss när det paradoxalt nog egentligen inte är fallet. Det ska heller inte stickas under stol med att det här fått en ännu starkare skjuts det senaste decenniet. Sett till evolutionen lever våra hjärnor till mångt och mycket fortfarande kvar i ett jägarsamhälle där sedermera teknik inte på långa vägar hade sett ljuset av dagens teknik. Nu går det ur ett teknikperspektiv inte enbart att förhålla sig till vår utveckling genom evolutionen utan det här handlar om både vetenskap, utbildning och generell utveckling.

Tekniken kan visa sig från sin bästa sida på många sätt men den förblir trots allt ett mysterium när den anpassande människan går en ständig förvirring tillmötes.