Det spelar ingen roll vad vi vänder våra blickar mot. Tekniken är helt enkelt en del av vår natur. Att ge sig på en entydig definition på detta fenomen är ingenting som görs i en handvändning. Det är ett oerhört brett spektrum som innehåller oändligt med parametrar. Det går varken att ange starten eller målet.

Teknik förknippas inte sällan med någonting svårt att bemästra. Det är när detta går över till att se enkelt ut som teknik i sin renaste form uppstår. Det har även med senaste tidens enorma utveckling inom området blivit något som ska vara användarvänligt. Detta begrepp är bland de viktigaste när en teknisk framställning ska analyseras.

Det är även i teknikens värld det abstrakta förenas men det konkreta. Själva ämnet innehåller såväl fysiska fenomen som drömmande föreställningar vilka ofta behöver samarbeta för att nå den fulla potentialen i den tekniska bubblan. Det kan handla om allt från tekniska apparater, fotbollsspelare, och beskrivningar till tekniska fakta och analyser. Det är också just det här som är fascinerande med området i fråga. Det abstrakta förutsätter det konkreta och vice versa.

Tekniken finns på ett eller annat sätt med i varje steg vi tar. Den är på samma sätt något både skapat av samt för människor vilket på så vis medför ett slags beroendeförhållande ytterligheterna i mellan. Vem som bär ansvaret är en fråga svår att ge ett tydligt svar på. Den är under ständig utveckling och samtidigt oändlig. En inbillning i att tekniken är något som kommit på senare tid är lätt att framkalla. Sanningen är trots allt att tekniken finns i människans natur och har funnits sedan vi tog våra första steg på denna planet.

I sin renaste form är teknik likväl evolutionärt betingat eftersom den ökat våra chanser att föra våra gener vidare. Det handlar till mångt och mycket om överlevnad där tekniken utgjort en ganska stor del av densamma. Människan lägger inte någon särskilt nämnvärd reflektion till det här utan tekniken har blivit något gemene man anpassar sig till oavsett vilken situation hen befinner sig i.

Att analysera tekniken kräver att en mängd faktorer tas in i sammanhanget. Den är på samma gång både helheten och delarna. Det kan liknas vid ett träd där det leder ut till både grenar, kvistar och löv. Under finns rötterna som ger trädet möjlighet att växa. I vissa fall på ett önskvärt sätt medan motsatsen kan råda i andra. Det går med fog att påstå tekniken som en slags labyrint där såväl tur som skicklighet spelar in.

Det ska samtidigt inte heller stickas under stol med att denna konst passar i alla lägen. Precis som mycket annat är den beroende av både tid, plats och situation.

Det gäller att hitta en balans för att den fulla potentialen ska uppnås.