Ett begrepp som fler har börjat använda sig av är hållbar IT. Att på olika sätt leva upp till de behov som den nuvarande generationen har utan att bidra till att den kommande generationen inte kan leva upp till deras behov är definitionen av hållbar IT. För att fylla behovet som finns hos användare idag behöver företag ha en bra digital närvaro på nätet. För att förbättra och utveckla den digitala närvaron kan det vara värt att anlita en extern part. Att samarbeta med en designbyrå i Stockholm är en bra idé om du vill att företaget ska stå ut i konkurrensen på nätet. En designbyrå kan hjälpa till med social media marketing, grafisk design, webbdesign, UX design samt branding och varumärkesprofilering. Att utveckla den digitala närvaron är en investering som med största sannolikhet kommer att löna sig i framtiden. Att samarbeta med en extern part är bra för då behöver inte företaget lägga ner tid och resurser utan allt kan projektledas externt. Men det är inte bara den digitala närvaron som företag behöver arbeta med. För allas skulle behöver IT-branschen bli mer hållbar.

Fokus är att minska påverkan på klimatet

Hållbar IT var ett begrepp som var marginaliserat i näringslivet men det har förändrats i takt med att klimatförändringarna har blivit allt mer angeläget för gemene man. Företag vill alltid ligga i linje med vad samhället och vad målgruppen tycker är viktigt. Därför har hållbarhet inom IT blivit en fråga som nu lyfts allt mer och är mer prioriterad hos många företag. Hållbarhet innefattar tre dimensioner som är miljömässig hållbarhet samt social- och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhet handlar i stora drag om att hållbar produktion:https://www.expressen.se/damernasvarld/hallbart/hallbarhetsexperten-emma-elwin-jag-inspireras-av-aldre-kvinnor/ , konsumtion och om att bli mer effektiv. Att spara resurser och minska den negativa inverkan på miljön är det primära.

Energiförbrukningen måste bli mer hållbar

IT-branschen är inget undantag när det kommer till att behöva bli mer hållbara. För varje år som har gått har IT-branschen vuxit sig allt större och blivit gigantiska vilket har påverkat miljön negativt. Det är två saker det främst handlar om när det pratas om hållbar IT är det energiförbrukning och utsläpp i samband med tillverkningen av all hårdvara. Hållbar energiförbrukning handlar främst om att kunna få till en mycket mer effektiv energiförbrukning. Det går att uppnå med vissa tekniska åtgärder och genom vissa beteendeförändringar.

Återvinning är komplicerat

Återvinning är en viktig del i hållbar IT. Nu återvinns endast omkring 17 procent av elektronikavfall. Det är dock utmanande att återvinna elektronik och det är en resurskrävande hantering. Det kräver mycket energi och genererar en hel del förorenat vatten som behöver tas hand om. Återanvändning är det bästa och miljövänligaste alternativet när det kommer till hantering av elektronikprodukter. Men det bygger på att det fortfarande finns ett värde i produkten. På företag är det bra att försöka återanvända datorer, mobiler och skärmar för att bli mer hållbar. Det är också bra att stänga av elektronik på kvällar, nätter och helger för att minska energiförbrukningen.