Vi människor har haft en avgörande betydelse för teknikens uppkomst, bevarande samt överlevnad. Efter de tidigare nämnda institutionerna framträder tekniken som en slags underkategori till dessa.

Vi bokstavligt talat både föds och dör med teknik. Där emellan hinner vi även i olika former leva med densamma också vilket sätter en prägel på vår existens. Utan den planerande människan vore detta faktum obefintligt. Vi kan både planera med och för teknik vilket samtidigt ger oss ett ännu större försprång till våra andra konkurrerande arter. Tekniken har även adderat en hel del hybris eftersom vi ibland vill inbilla oss i tron att även kunna förutspå framtiden. Det här är två vitt skilda företeelser och ska inte på något sätt blandas ihop med varandra.

Det är också just det här som har skapat så många olika underkategorier samt utlopp från den tekniska aspekten. I längden handlar det till mångt och mycket om vad begreppet i sig förknippas med snarare än vad det egentligen står för.

Det här i kombination med den ständigt framskridande utvecklingen har medfört ett en växande efterfrågan på både varor och tjänster relaterade till fenomenet.

Frågan är var de rimliga gränserna för det här går?