Som bekant är teknik både hamstern och hjulet. Det baseras på tankar, känslor och händelser för att få det här att snurra. Det kan på grund av avsaknad vara något som behövs eller som genom reflektion och planering kan skapas för framtiden. Det sistnämnda går hela tiden hand i hand med tekniken vilket medför att den aldrig slutar att upphöra. Det här gäller ämnet i allmänhet och IT i synnerhet.

IT är lika svårt att ge en entydig definition på som teknik i sin helhet. Det både ingår i själva begreppet samt står för sig själv i en egen kategori. I grund och botten handlar det om en slags informationsteknik baserat på sådant som inhämtas ifrån datorer och telekommunikation. Det är samtidigt inte bara någonting som uppstått ur intet utan vi människor har satt en stark prägel även för denna ytterlighet.

Det fascinerande är att det dragit ifrån alla andra relaterade former av teknik vilket på gott och ont blivit såväl avgörande som utslagsgivande för hela mänskligheten. Det är också här utvecklingen både varit mest framträdande och påverkande. Återigen kan vi gå tillbaka till planeringsförmågan eftersom den i detta fall legat till grund för att denna bransch både förhåller sig som den rikaste och populäraste.

Tech och IT-bolagen har sedan en tid tillbaka återfunnits som de tveklöst största på vår planet. Det ter sig heller inte särskilt konstigt eftersom i stort sett hela världen är flitiga användare av välkända produkter såsom Apple, Facebook, Microsoft, Google och Amazon.

Vägen till detta faktum har paradoxalt nog både varit rak och krokig.