IT-bubblan har blivit en verklighet vi inte riktigt kan sticka hål på. Ibland känns det till och med som att vi inte klarar oss utan denna nya verklighet. Det som från början bara var för de extraordinära branscherna har de senaste fyra decennierna blivit något som gäller den stora massan. Sanningen är trots allt att det är den sistnämnda som från början skapade utrymme för allt det här.

Det här går idag att se på ett tämligen tydligt sätt eftersom alla företag, hushåll och övriga verksamheter har någon form av IT-system. För femtio år sedan var datorerna stora som elefanter och det krävdes ett helt rum för att de överhuvudtaget skulle få plats. All data som bearbetades krävde ett oerhört stort lagringsutrymme både digitalt samt fysiskt.

Idag avspeglas hela vår kommunikation samt beteende på den IT-värld som omgärdar oss. Denna har fått enorma konsekvenser på såväl arbetsmöjligheter som beteende. Det som ansågs nördigt har övergått till en framgångssaga som saknar motstycke. Alla företag har någon form av IT-avdelning och det är även inom denna sektor de högsta lönerna betalas ut.

Vi lever trots allt fortfarande i en fysisk värld som hänsyn i första hand behöver tas till.